Avaleht | Palvused | Muusika | Taizé | Kokkutulek 2024/25 | Muu | Kontakt

Usalduse palverännak Eestis

Palvused Eestis

Kuhu minna?

Regulaarsed ühispalvused Taizé lauludega toimuvad Eesti erinevaites paikades:

Vaata ka Taizé vennaskonna kodulehel Regulaarsed palvused Taizé lauludega .

Mis on ühispalvus?

../_images/20210807_165825.jpg

Ühispalvus on Taizé vennaskonnas arenenud palvestiil. Osalemine ei eelda usulist kuuluvust ega eelista kindlat usutunnistust, kõik on oodatud. Meie eesmärk on, et kõik tunneks end hästi ning kelleltgi ei oodata selgitust, miks tuldi. Lapsed võivad palvuse ajal mängida, joonistada ning olla lihtsalt lapsed.

Ühispalvus kestab reeglina 45 minutit, mille ajal on peamine väljendusviis laulmine ning sõnalisel osal on väiksem roll. Keskpunktiks on lühike lugemine Piiblist ilma jutluseta. Peale piibli lugemist peetakse vaikusehetke, mis kestab 5-10 minutit, andes võimaluse mõtistklusteks ja sisekaemuseks.

Taizé laulud koosnevad tihti vaid ühest lausest või fraasist, mida korratakse meditatiivselt. Laulude seaded on mitmehäälsed (SATB) ning noodid jagatakse kõigile osalejatele, kõik on oodatud laulma, kas noodist või kuulmise järgi vastavalt oma võimekusele ning häälerühmale. Laulutekstide aluseks on Piibel või tekstid varakristlikelt autoritelt.

Ka neile, kellele kirik muidu ei meeldi

Usku ja kristlust paljud omaks ei tunnista, kuigi selle vastu isiklikult viha ei pea. Või siis peavad.

On neid, kes peavad oluliseks seletada, kui vale on ristiusk eestlastele sellepärast, et see siia tule ja mõõgaga kohale smugeldati. Jah, oli seltskond, kes ristiusu oma võimuvankri ette rakendasid ja selle varjus oma valgustkartvaid „vägitegusid“ tegid. Neid on praegu ka kahjuks.

Jeesus õpetas aga, et Jumal on armastus ja ta ei saa inimesi mitte armastada ning et meie ka peame üksteist armastama ja koos elama (õppima) nii, et mitte keegi ei oleks tõrjutud ega hüljatud.

Seda on kergem kantslist jutlustada kui selle järgi elada.

Ühispalvus Taizé lauludega on aga hea asi.

 1. Laulud on muusikaliselt tegelikult väga lihtsad, kuigi lauldes võib tekkida tunne, nagu oleks tegemist suurvormidega.

 2. Laulude tekstid on üherealised ja lihtsad meditatsioonid. Laule korratakse kümneid kordi nagu mantraid ja mingi hetk ei laula enam ma ise, vaid laul hakkab laulma ja lugema mind. Nii hea.

 3. Ühispalvus on väga normaalne viis koos olemiseks kui pea on paks, kellegi jutustamist kuulata ei viitsi ja kui viitsiks, siis lihtsalt ei taha. Kellelgi tavaliselt midagi uut öelda nagunii pole. Ühispalvus kannab meid, nagu vesi suuri laevu.

 4. Ühispalvus kuulub kõikidele. Me kõik oleme seal Jumala külalised, keegi ei ole suur juht ja õpetaja. Igaüks on oluline.

 5. Taizé vennad on oma elu pühandanud inimeste teenimisele ja nad on avanud oma kodu ja seal vastu võtnud kümneid ja sadu tuhandeid inimesi juba aastakümneid. Väga väga väga paljud eestlased on seal käinud. Omal ajal oli Taizés käimine üks vähestest võimalustest odavale Euroopa reisile pääseda. Käidi. Nauditi. Tuldagu nüüd ühispalvusele.

 6. Enamik Eesti inimesi ei taha käia kirikus. Neile ei meeldi. Pole nende asi. Ma saan sellest hästi aru. Ühispalvusest osavõtmine ja selle korraldada aitamine on aga midagi hoopis muud, kui tavaline kirikuskäimine. See on Jumala juures käimine, seal koos käimine. Seal ei pea kellegi jutlust kuulama. Seal ollakse palju vait ja püütakse kuulatada, Jumala häält. Ta räägib hästi vaikselt. Ta on tagasihoidlik ja noobel.

 7. Taizé lauludega ühispalvus ei ole kirikukontsert ega üritus. Kõige rohkem võiks seda ehk võrrelda piknikuga pargis 🙂. Mõnus

Tähelepanekud palvuse korraldajatele

Sa soovid korraldada palvust Taizé stiilis oma koguduses? Väga tore! Siin on mõned tähelepanekud.

Soovitame kasutada avalikus ruumis väljendit „Palvus Taizé lauludega“ või lihtsalt ühispalvus. Väljend „Taizé palvus“ on küll mugavam, aga võib tekitada vale mulje. Taizé vennaskond ei määra ette mõne kindla palvekorra. Iga korraldaja on kutsutud ise mõtlema, kuidas täpselt tema palvused toimuvad. Vennaskond jagab vaid oma kogemusi ja soovitusi.

Loe ka Taizé kodulehelt teemal Kuidas palvust ette valmistada?:

Taizé vennad tegid ka videot inglise keeles:

Siin on erinevad flaierid „Tere tulemast“, mille võiks välja printida ja uuele külalisele anda. Kui tahad ise midagi muuta, siis võid odt faili kasutada.

Kui teed plakatit või prindid midagi välja, siis võid alloleva pildiga väljendada, et võtad osa usalduse palverännakust:

 • Pilgrimage of Trust in Estonia 3 keeles (et, en, ru) ja QR viitega png odt

Soovitame jagada kohalikele inimestele konkreetseid ülesandeid. Need ülesanded võivad olla heaks „ettekäändeks“ noori inimesi leida ja neid palvusele kutsuda. Mõned „ametikohad“:

 • Tervitaja räägib paar sõna iga sisenejaga. Ta ei häbene juttu alustada. Ta vastab küsimustele ja küsib omakorda: „Kas olete juba Taizé palvusel olnud?“. Ta jagab inimestele lauluraamatuid (ja selgitab, et neid pole kaasavõtmiseks…)

 • Taizés loetakse piiblitekste mitmes keeltes sellepärast, et kuulmine on otsesem kanal kui lugemine. Kui tuleks mõni mitteeestlane, siis võiks tervitaja küsida, kas ta oleks nõus piiblit oma emakeeles ette lugema. Ja sel juhul peaks olema keegi, kes oskab oma telefoniga internetist erinevates keeltes piiblitekste leida ja kes siis lugemise ajaks oma telefoni laenab.

 • Kohanäitaja on inimestele abiks koha leidmisel, nihutab vajadusel toole… Inimesed ju kardavad üldiselt avalikel üritustel „ettepoole“ minna. See on loomulik ja arusaadav eriti koroona ajal, ent samal ajal on Jumala lähedus kogetav ka selle kaudu, et sa oled füüsiliselt altari ja teiste inimeste lähedal. Kohanäitaja on inimene, kes seda mõistab ja jälgib, et kõigil oleks hea olla.

Vaata ka Juhtnöörid Noortekohtumiste korraldajatele.