Usalduse palverännak Eestis

Palvused Eestis

Kuhu minna?

Regulaarsed ühispalvused Taizé lauludega toimuvad Eesti erinevaites paikades:

Vaata ka Taizé vennaskonna kodulehel Regulaarsed palvused Taizé lauludega .

Kalender

Allolevas Google kalendris on kirjas, mis toimub Eestis ja on seotud Taizéga.

Ühenda Taizé kalender oma Google kalendriga, et olla kursis kõikide sündmustega. Kliki add_google ning järgi juhendeid. Rohkem infot Google kalendrite kohta leiad https://support.google.com/calendar/answer/37100

Mis on ühispalvus?

Ühispalvus on Taizé vennaskonnas arenenud palvestiil. Osalemine ei eelda usulist kuuluvust ega eelista kindlat usutunnistust, kõik on oodatud. Meie eesmärk on, et kõik tunneks end hästi ning kelleltgi ei oodata selgitust, miks tuldi. Lapsed võivad palvuse ajal mängida, joonistada ning olla lihtsalt lapsed.

Ühispalvus kestab reeglina 45 minutit, mille ajal on peamine väljendusviis laulmine ning sõnalisel osal on väiksem roll. Keskpunktiks on lühike lugemine Piiblist ilma jutluseta. Peale piibli lugemist peetakse vaikusehetke, mis kestab 5-10 minutit, andes võimaluse mõtistklusteks ja sisekaemuseks.

Taizé laulud koosnevad tihti vaid ühest lausest või fraasist, mida korratakse meditatiivselt. Laulude seaded on mitmehäälsed (SATB) ning noodid jagatakse kõigile osalejatele, kõik on oodatud laulma, kas noodist või kuulmise järgi vastavalt oma võimekusele ning häälerühmale. Laulutekstide aluseks on Piibel või tekstid varakristlikelt autoritelt.

Tähelepanekud palvuse korraldajatele

Sa soovid korraldada palvust Taizé stiilis oma koguduses? Väga tore! Siin on mõned tähelepanekud.

Taizé vennaskond ei määra ette mõne kindla palvekorra. Iga korraldaja on kutsutud ise mõtlema, kuidas täpselt tema palvused toimuvad. Vennaskond jagab vaid oma kogemusi ja soovitusi. Need pole kohustuslikud. Sellepärast soovitame ka kasutada avalikus ruumis väljendit „Palvus Taizé lauludega“, mitte „Taizé palvus“. See viimane on küll mugavam, aga võib tekitada vale mulje.

Loe ka Taizé kodulehelt teemal Kuidas palvust ette valmistada?:

Taizé vennad tegid ka videot inglise keeles:

Siin on erinevad flaierid „Tere tulemast“, mille võiks välja printida ja uuele külalisele anda. Kui tahad ise midagi muuta, siis võid odt faili kasutada.

Kui teed plakatit või prindid midagi välja, siis võid alloleva pildiga väljendada, et võtad osa usalduse palverännakust:

  • Pilgrimage of Trust in Estonia 3 keeles (et, en, ru) ja QR viitega png odt

Soovitame jagada kohalikele inimestele konkreetseid ülesandeid. Need ülesanded võivad olla heaks „ettekäändeks“ noori inimesi leida ja neid palvusele kutsuda. Mõned „ametikohad“:

  • Tervitaja räägib paar sõna iga sisenejaga. Ta ei häbene juttu alustada. Ta vastab küsimustele ja küsib omakorda: „Kas olete juba Taizé palvusel olnud?“. Ta jagab inimestele lauluraamatuid (ja selgitab, et neid pole kaasavõtmiseks…)

  • Taizés loetakse piiblitekste mitmes keeltes sellepärast, et kuulmine on otsesem kanal kui lugemine. Kui tuleks mõni mitteeestlane, siis võiks tervitaja küsida, kas ta oleks nõus piiblit oma emakeeles ette lugema. Ja sel juhul peaks olema keegi, kes oskab oma telefoniga internetist erinevates keeltes piiblitekste leida ja kes siis lugemise ajaks oma telefoni laenab.

  • Kohanäitaja on inimestele abiks koha leidmisel, nihutab vajadusel toole… Inimesed ju kardavad üldiselt avalikel üritustel „ettepoole“ minna. See on loomulik ja arusaadav eriti koroona ajal, ent samal ajal on Jumala lähedus kogetav ka selle kaudu, et sa oled füüsiliselt altari ja teiste inimeste lähedal. Kohanäitaja on inimene, kes seda mõistab ja jälgib, et kõigil oleks hea olla.

Vaata ka Juhtnöörid Noortekohtumiste korraldajatele.