Avaleht | Palvused | Muusika | Taizé | Üritused | Reisid | Ajalugu | Lingid | Kontakt

Tallinna Kaarli kirik

Ühispalvus Taizé lauludega igal esmaspäeval kell 18.00.

Asukoht: Tallinna Kaarli kirik

Korraldaja: EELK Tallinna Kaarli kogudus

Kontakt: Annely Neame (5267825)

Saint Charles church, Tallinn, Estonia, 2022-04

(Foto: A.Savin, FAL, Wikimedia Commonsi kaudu)

Enne palvust kell 16:30-17:30 lauluproov neile, kes soovivad. Ootame koori- ja soololauljaid juurde.

Istu julgesti koos koorilauljatega altariruumi. Me kõik oleme Jumala külalised, keegi ei ole suur juht ja õpetaja. Igaüks on oluline.