Avaleht | Palvused | Muusika | Taizé | Kokkutulek 2024/25 | Muu | Kontakt

Mis on Taizé?

Taizé on väike küla Prantsusmaal, kus elab umbes 100 munka. Enam kui 100.000 inimest lähevad neile külla igal aastal. Taizés arenenud lihtsad meditatiivsed laulud on sellest vaid kõrvalmõju.

Vennaskond

Taizé küla Prantsusmaal

Taizé vennaskonda inspireerib kaks eesmärki: elada osaduses Jumalaga, ning olla rahu ja usalduse kandjaks inimeste keskel. Vennaskond ei võta annetusi vastu, vaid elatub oma käte tööst.

Palvus

Lõunapalvus Lepituse Kirikus Taizés

Taizé ven­nas­konnas arenenud lihtne, meditatiivne ja muusi­kaline palvestiil rõhutab elemente, mis on kristlastele ühised ja väldib elemente, mis on spetsiifilised ühele konfessioonile. See on algselt mõeldud noortele inimestele, kes ei ole harjunud liturgiaga. Vaata täpsemalt Mis on ühispalvus?.

Miks inimesed tulevad kokku ja palvetavad? Kuidas peaksime seda mõistma? Üks religioonifilosoof kirjutas juba 100 aastat tagasi: „Liturgia on mäng. Püha mäng, kus meie hing õpib „aega raiskama Jumala jaoks“. Selle mängu mõte ei ole, et me saavutaksime „midagi kasulikku“. Siin ei ole tegemist maagilise nõiavalemiga või salajase riitusega, vaid me osaleme selles mängus vabana, ilu otsides ja pühas rõõmsameelsuses.“ – (Romano Guardini, Vom Geist der Liturgie)

Vaimsus

vend Roger aastavahetusel 1991-92 Budapestis.

Taizés kogevad inimesed Jumala ligiolu ja seal peetakse piiblitunde, kus vennad seletavad, kuidas nemad piiblist aru saavad.

Taizé vennaskond on oikumeeniline, s.t. mitte seotud ühe konkreetse konfessiooniga.

Õhkkond Taizés on mitmekeelne, mitmekultuuriline ja üksteist austav, keskendub lihtsatele lahendustele. See võimaldab kogeda kiriku avarust („experience the wideness of the church“).

Ühispalvus Taizé lauludega on võimalus kokku saada teiste kogudustega oikumeenilises vaimus, s.t. keskendudes sellele, mis meid sõltumata konfessioonist ühendab: meie igatsus Kristuse järele.

Usalduse palverännak

Usalduse palverännak Eestis

Usalduse palverännak on nimi, mille Taizé vennaskond annab oma pikaajalisele projektile. Iga kord, kui mõni kogudus korraldab üritus „Taizé vaimsuses“, võtab ta selle kaudu osa usalduse palverännakust.

Usalduse palverännak on esmalt kohtumine - ülestõusnud Kristuse ning teistega. Tänu ühistele palvehetkedele muudame me end Jumala jaoks kättesaadavaks. Jagamise ja külalislahkuse kaudu on kõik nõus ületama barjääre ning erinevusi, et üksteist vastu võtta ning rikastada.

Aga mida tähendab „Taizé vaimsus“? Vend Roger‘ jaoks oli esmatähtis mitte organiseerida liikumist Taizé vennaskonna ümber. Vastupidi, pärast usalduse palverännakul osalemist on igaüks kutsutud minema koju ning väljendama oma eluga seda, mida tema on evangeeliumist mõistnud. Igaüks peaks ka olema enam teadlik oma sisemisest elust ning praktilistest solidaarsuse tegudest, mida ta saaks oma lähiümbruses rakendada.

Paljudes riikides tulevad noored regulaarselt kokku ning peavad palvusi Taizé lauludega, jäädes samas seotuks oma kohaliku kirikuga. (Rohkem selle kohta saab lugeda siit).

Vennaskond jagab praktilisi juhtnööre neile, kes soovivad oma kodukohas nende vaimsusega ühineda. Ja seda isegi eesti keeles: Kuidas palvust ette valmistada?.

Milleks minna Taizésse?

Taizé asub Tallinnast 2528 km kaugusel. Milleks sinna sõita? Siin on mõned vastused.

Vennad vastavad: „Külaskäik Taizésse on võimalus otsida osadust Jumalaga palve, laulu, vaikuse ja mõtiskluste kaudu. Siin on võimalik taas leida sisemine rahu, elu mõte ja uus impulss eluks. Lihtsa ühiselu kogemine tuletab meile meelde, et Kristus ootab meid just meie igapäevases elus.“

Mõned reisjad vastavad:

Madara (16): Minu kogemus seoses Taizéga oli väga meeldiv. Tore oli aega veeta teiste kristlike noorte ja Jumalaga. Taizés võlus mind ka kogu sealne lihtsus. Ma arvan, et Taizé on imeline koht, kus olla ja kuhu minna. Olen väga tänulik kogu selle reisi eest.

Jürgen (17): Taizé üks suur eelis ongi praktiline kogemus kristlikust osadusest. Eestis on võimalik seda kogemust ka kirikus mitte kunagi saada. Loomulikult pole tavaelus koguduses võimalik nädalaks välismaailmast eemale tõmbuda, kuid vähemalt teisi koguduseliikmeid tundma õppida ja üksteist toetada ei keela meil keegi. Väga tihedalt koos tegutsemise puhul tekib paratamatult eriarvamusi, purelemist ja muid probleeme. Kurb on aga see, kui isegi konflikte ei saa tekkida, sest me lihtsalt ei tunne oma koguduses olevaid inimesi.

Mari (18): Taizésse tuleb tuhandeid noori igast maailma nurgast. Koha peal toimuvad kolm korda päevas palvused (mis annavad tõelise Püha Vaimu laksu!), piiblitunnid ja rahvusvahelised grupivestlused. Taizés on hea võimalus teiste kristlastega kokku puutuda ja tutvusi terves maailmas sobitada! Taizé üks võludest ongi just see, et seal nii suures hulgas noori koos on. Üheskoos palvetades tekib omaette energia, mida tasub kogeda. Kujuta ette laulupidu, aga kristlikult.

Kätlin (18): Reis andis sügava kogemuse ja eriliselt puudutas see, et seal on kõik teretulnud. Kui meie kristlastena räägime tihti tingimusteta armastusest ja ütleme, et hoolime kõigist, siis Taizé vennad näitavad seda igal tasandil inimestele päriselt. Nad ei anna hinnanguid ja samas nad ei muuda enda tõekspidamisi ega kontseptsiooni, selleks et teistele meeldida. Nad on endas kindlad ja samas hinnanguvabad. Need on kaks olulist asja, mida meil kristlastel tuleks õppida – me ei pea oma tõekspidamisi teiste pärast muutma (et olla meeldivad), kuid peaksime inimese vastu võtma just seal, kus ta parasjagu oma eluga on. Keegi ei tohiks tunda end väljaheidetuna, kuid samas on kogukonnas oma tõekspidamised, millega inimene peab arvestama, et seal olla. See annab aga just turvatunde ja rahulolu – võin olla see, kes ma olen, ja samas pean arvestama ka teistega. Nii käitus minu meelest just Jeesus. Kokkuvõttes – kui inimesel lubatakse olla turvalises keskkonnas tema ise oma looga ja haavatavusega, siis enamasti inimene tahab olla hea ja muutuda. Kui me märkame inimeses seda HEAD ja mitte ei raiska energiat sellele, et tema VIGU üles lugeda, saab juhtuda armastuse ime! See ei tähenda aga seda, et see inimese halb pool oleks justkui ükskõik, sellele lihtsalt ei anta nii palju energiat ja siis ta vaibub iseenesest…

Luc (52): Nädal Taizés on nagu suurpuhastus, mis võimaldab heita pilk omaenda ellu uue vaatenurga alt. Reisi ajal saad kokku huvitavate inimestega. Need, kes sinna sõidavad, on väga erinevad, aga neid ühendab huvi Jumala vastu.

Mida tehakse Taizés?

Loe Mis toimub Taizés igapäevaselt?

Vaata vendade poolt tehtud sissejuhatus:

Vaata muljed lühifilmis UK Schools prilgrimage 2018 „Experience Taizé, one of the most unique places on earth“ produced by The Archbishop of York Youth Trust:

Vaata saksakeelset filmi ateistist, kes läks Taizésse: