Kontakt

Veebilehe laudate.ee vastutav väljaandja on seltsing „Eesti Taizé Sõbrad“.

Kontakt

Seltsingul ei ole Facebooki konto. Meiega suhtlemiseks kirjuta emaili:

Leidsid vea?

Kirjuta aadressile webmaster@laudate.ee stiilis

(tekst mis vajab parandust)
PAREM: (sinu parandusettepanek)

Vaata ka: