Eesti Taizé Sõbrad

Seltsing Eesti Taizé Sõbrad loodi juunikuus 2020 (üleskutse on siin).

Seltsingu eesmärk on tutvustada Taizé vennaskonna põhimõtteid ja Eestis toimuvaid Taizéga seotud tegevusi.

  • Juhatus (Annely Neame, Tiina Klement ja Luc Saffre): juhatus@laudate.ee

  • Asutusliikmed on Tiina Klement, Annely Neame, Luc Saffre, Pia Hanslep, Indrek Laos, Andrus Mõttus ja Ülle Reimann.

„Seltsing on mitteformaalsema iseloomuga kodanike vabatahtlik ühendus. Seltsing ei ole juriidiline ega füüsiline isik ning teda ei kanta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Tema asutamisel sõlmitakse küll liikmete vahel seltsinguleping, kuid seda ei esitata äri- ja ühinguregistrile ning tasuma ei pea riigilõivu.“ (mtyabi.ee). Vaata ka heakodanik.ee.

Me ei võta vastu rahalisi annetusi (seltsingul polegi raamatupidamist), meile saab annetada ainult tegusid tehes. Igaüks meist aitab kaasa oma võimaluste piires ja me kõik teeme seda vabatahtlikult. Me jälgime oma töös Vabaühenduste Eetikakoodeksi põhimõtteid.

Pane tähele, et seltsingu eesmärk ei ole korraldada palvuseid, üritusi või reise. Seda teevad teised. Meie ainult räägime sellest, mida teised teevad. Aga see on ka töö. Tule appi!

Peamine suhtlemine käib töörühmades.