Avaleht | Palvused | Muusika | Taizé | Üritused | Reisid | Ajalugu | Lingid | Kontakt

Eesti Taizé Sõbrad

Eesmärk

Seltsingu „Eesti Taizé Sõbrad“ eesmärk on tutvustada Taizé vennaskonna põhimõtteid ja Eestis toimuvaid Taizéga seotud tegevusi. Seltsing loodi 2020. aastal juunikuus (vaata ka asutusleping ja üleskutse).

Seltsingu eesmärk ei ole korraldada üritusi ega reise. Meie ainult räägime sellest, mida teised teevad. Aga see on ka töö. Näiteks veebilehe laudate.ee toimetamine, erinevate tegijate vaheline suhtlus, laulude tõlkimine eesti keelde, plakatite kujundamine, muu dokumentide koostamine.

Me ei võta vastu rahalisi annetusi (seltsingul polegi raamatupidamist), meid saab aindata ainult tegusid tehes. Igaüks meist aitab kaasa oma võimaluste piires ja me kõik teeme seda vabatahtlikult.

Seltsingu asutusliikmed on Tiina Klement, Annely Neame, Luc Saffre, Pia Hanslep, Andrus Mõttus ja Ülle Reimann. Seltsingu juhatus on Annely Neame, Tiina Klement ja Luc Saffre.

Domeeninimi

Meie domeeninimi on laudate.ee, Kaks Taizé laulu algavad selle sõnaga: Laudate Dominum ja Laudate omnes gentes.

Mõlemad laulud tähendavad „Kiitke Issandat, kõik rahvad“ ja see tekst tuleb psalmist 116, eestikeeles piiblis Psalm 117.

Ja see ongi hea kokkuvõte sellest, mida Taizé vennaskond tahab: kiita Jumalat ja kuulutada tema rõõmusõnumi kõikidele inimestele.

Mis on seltsing?

„Seltsing on mitteformaalsema iseloomuga kodanike vabatahtlik ühendus. Seltsing ei ole juriidiline ega füüsiline isik ning teda ei kanta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Tema asutamisel sõlmitakse küll liikmete vahel seltsinguleping, kuid seda ei esitata äri- ja ühinguregistrile ning tasuma ei pea riigilõivu.“ (mtyabi.ee). Vaata ka heakodanik.ee.

Me jälgime oma töös Vabaühenduste Eetikakoodeksi põhimõtteid.

Palveta meie eest

Tore oleks, kui sa saaksid palvetada koos meiega, et Issand saadaks meile abilisi ja annaks, et me võtaksime vastu uusi liikmeid suure südamega.

Veel toredam oleks, kui meie ka teame, et sa palvetad. Ütle seda välja mõnel ühispalvusel. Või saada e-maili aadressile kirjutades paar julgustavat või ka manitsevat sõna.