Peeteli kirik

Palvus Taizé lauludega iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 18:00.

Asukoht: Preesi 5

Korraldaja : https://peeteli.weebly.com/