Avaleht | Palvused | Muusika | Taizé | Üritused | Reisid | Ajalugu | Lingid | Kontakt

Muutused septembris 2023

  • Alates 18. septembrist toimuvad esmaspäevased palvused ja lauluproovid Tallinna Kaarli kirikus, sest Jaani kogudus loobus ühispalvuste korraldamisest ja palverühm otsis endale uut kodu.

  • Pärast koroonapausi toimuvad jälle ühispalvused Püha Vaimu kirikus! Esimene palvus on 26. septembril.