Palvused

Regulaarsed ühispalvused Taizé lauludega toimuvad Eestis erinevates kohtades.

Kõik sellel kodulehel mainitud palvused on osa Taizé vennaskonna poolt välja kuulutatud „usalduse palverännakust maailmas“. Usalduse palverännak on esmalt kohtumine - ülestõusnud Kristuse ning teistega. Tänu ühistele palvehetkedele muudame me end Jumala jaoks kättesaadavaks. Jagamise ja külalislahkuse kaudu on kõik nõus ületama barjääre ning erinevusi, et üksteist vastu võtta ning rikastada. Vend Roger‘ jaoks oli esmatähtis mitte organiseerida liikumist Taizé vennaskonna ümber. Vastupidi, pärast usalduse palverännakul osalemist on igaüks kutsutud minema koju ning väljendama oma eluga seda, mida tema on evangeeliumist mõistnud. Igaüks peaks ka olema enam teadlik oma sisemisest elust ning praktilistest solidaarsuse tegudest, mida ta saaks oma lähiümbruses rakendada. Paljudes riikides tulevad noored regulaarselt kokku ning peavad palvusi Taizé lauludega, jäädes samas seotuks oma kohaliku kirikuga. (Rohkem selle kohta saad lugeda siit).

Ühispalvus Taizé lauludega on võimalus kokku saada teiste kogudustega oikumeenilises vaimus, s.t. keskendudes sellele, mis meid sõltumata konfessioonist ühendab: meie igatsus Kristuse järele.

Miks inimesed tulevad üldse kokku ja palvetavad? Kuidas peaksime seda mõistma? Üks religioonifilosoof kirjutas juba 100 aastat tagasi: „Liturgia on mäng. Püha mäng, kus meie hing õpib „aega raiskama Jumala jaoks“. Selle mängu mõte ei ole, et me saavutaksime „midagi kasulikku“. Siin ei ole tegemist maagilise nõiavalemiga või salajase riitusega, vaid me osaleme selles mängus vabana, ilu otsides ja pühas rõõmsameelsuses.“ – (Romano Guardini, Vom Geist der Liturgie)

Taizé ven­nas­konnas arenenud lihtne, meditatiivne ja muusi­kaline palvestiil on algselt mõeldud noortele inimestele, kes ei ole harjunud liturgiaga. Muidugi on ka lapsed ja vanemad inimesed teretulnud.

Vaata ka Regulaarsed palvused Taizé lauludega Taizé kodulehel.