Avaleht | Palvused | Muusika | Taizé | Kokkutulek 2024/25 | Muu | Kontakt

30.09.23 : Erakorraline palvus Peeter-Pauli Katedraalis

Märkus

See üritus on möödas. Kajastus meedias: err.ee : eestlasest vaimulik osales koos paavstiga ühispalvusel.

30. septembril 2023 kell 19.30 toimub Tallinnas Peeter-Pauli Katedraalis erakorraline ühispalvus Taizé stiilis.

Selle kaudu ühineme palvevigiiliaga, mis toimub samal ajal Roomas paavst Franciscuse ja erinevate kirikute esindajate osavõtul, et Jumala rahvana üheskoos teele asuda ja palvetada katoliku kirikus algava Sinodaalsuse sinodi eest. Roomas osalevatele noortele, kes tulevad erinevatest kirikutest kokku, on kogu selle nädalavahetuse jooksul eriprogramm, mis on usaldatud Taizé kogukonnale.

Õpetaje Anne Burghardt, Luterliku Maailmaliidu peasekretär, ütles ühes intervjuus: „I would like to express my deep joy about this initiative, because initiatives such as this one, bringing together young people from across the world in order to bring them into conversation with each other are just marvelous when it comes to bringing Christian unity forward.“

Sinodaalsuse sinod

Sinodaalsuse sinod on Piiskoppide Sinodi 16. korralise peaassamblee lühinimetus, mis toimub 2023. aasta oktoobris Roomas.

Selle sinodi eesmärk on dokumenteerida selgemini Kiriku „modus vivendi et operandi“: kuidas Kirik igapäevaelus toimib, kuidas seda juhitakse, kuidas otsuseid tehakse, kuidas see avalikkusega koostööd teeb. See modus vivendi et operandi on olnud selge algusest peale, aga pärast Vatikani II kirikukogu on tekkinud vajadus kirjeldada seda tänapäevases keeles. Paavst Frantsiskuse ajal hakkas tekkima selle jaoks sobiv nimetus: sinodaalsus.

Sinodaalsuse sinodit kokku kutsudes kutsub paavst Frantsiskus kogu Kirikut mõtisklema selle teema üle, mis on Kiriku elu ja missiooni jaoks otsustav. Ta rõhutab, et „just nimelt seda sinodaalsuse teekonda ootab Jumal Kirikult kolmandal aastatuhandel.“

Sinodipalve

Sinodipalve on kohandatud sõnastus palvest Adsumus Sancte Spiritus, millega algas iga Vatikani II Kirikukogu istung.

Sinu ees seisame, Püha Vaim,
Sinu nimel oleme kokku tulnud.
Meie ainus nõuandja, Sind palume:
tule meie juurde,
rutta meile appi,
võta aset meie südameis.
Õpeta meile, kuidas leida teed;
näita meile, kuidas jõuda sihini.
Me oleme nõrgad ja patused;
ära luba meil segadust külvata.
Ära luba meil teadmatusest eksiteele sattuda
ega eelarvamustel meie tegusid juhtida.
Luba meil leida Sinus ühtsus,
nii et rändaksime koos igavese elu poole,
püsides tõeteel ja selles, mis on õige.
Kõike seda palume Sinult,
kes sa tegutsed kõigis paigus igal ajal
üheskoos Isa ja Pojaga
nüüd ja igavesti.
Aamen.

Allikad