Korraldajatele

Sa soovid korraldada Taizé stiilis palvust oma koguduses? Väga tore!

Esiteks üks märkus: väljend „Taizé palvus“ on veidi eksitav, sest Taizé vennaskond pole kirikulaadne institutsioon, mis määrab kindlaks omaenda kindla palvekorra. Iga korraldaja on kutsutud ise mõtlema, kuidas täpselt tema palvused toimuvad. Vennaskond jagab vaid oma kogemusi ja soovitusi. Need pole siiski kohustuslikud. Luba Pühal Vaimul ka tegutseda!

Loe ka Taizé kodulehelt teemal Kuidas palvust ette valmistada?:

Meil on väike flaier, mille võiks välja printida ja uuele külalisele anda: Tere tulemast.

Soovitame jagada kohalikele inimestele konkreetseid ülesandeid. Need ülesanded võivad olla heaks „ettekäändeks“ noori inimesi leida ja neid palvusele kutsuda. Mõned „ametikohad“:

  • Tervitaja räägib paar sõna iga sisenejaga. Ta ei häbene juttu alustada. Ta vastab küsimustele ja küsib omakorda: „Kas olete juba Taizé palvusel olnud?“. Ta jagab inimestele lauluraamatuid (ja selgitab, et neid pole kaasavõtmiseks…)

  • Taizés loetakse piiblitekste mitmes keeltes sellepärast, et kuulmine on otsesem kanal kui lugemine. Kui tuleks mõni mitteeestlane, siis võiks tervitaja küsida, kas ta oleks nõus piiblit oma emakeeles ette lugema. Ja sel juhul peaks olema keegi, kes oskab oma telefoniga internetist erinevates keeltes piiblitekste leida ja kes siis lugemise ajaks oma telefoni laenab.

  • Kohanäitaja on inimestele abiks koha leidmisel, nihutab vajadusel toole… Inimesed ju kardavad üldiselt avalikel üritustel „ettepoole“ minna. See on loomulik ja arusaadav eriti koroona ajal, ent samal ajal on Jumala lähedus kogetav ka selle kaudu, et sa oled füüsiliselt altari ja teiste inimeste lähedal. Kohanäitaja on inimene, kes seda mõistab ja jälgib, et kõigil oleks hea olla.

Vaata ka Juhtnöörid Noortekohtumiste korraldajatele.