Veebilehe toimetus

Veebiredaktor hoolitseb selle eest, et laudate.ee veebilehe sisu kajastab seltsingu eesmärki.

Veebiredaktor tegutseb üsna iseseisvalt, aga ta vajab nõustamist, kontrollimist, parandamist ja vajadusel noomimist. Selleks on meililist ets-toimetus. Selles listis on teretulnud igaüks, kes tahab kasvõi veidi kaasa mõelda.

https://groups.google.com/g/ets-toimetus/about

Kui sa ei soovi luua Google kontot, siis võta teisel viisil meiega ühendust.

Mängureeglid:

  • Iga liige võib listis sõna võtta: listi aadres on ets-toimetus@googlegroups.com : kui sa sinna meili saadad (ja oled liige), siis kõik listi liikmed saavad sinu kirja oma postkasti.

  • Armasta Jumalat ja armasta oma ligimest nagu iseennast.